פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2017-2021, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Nutrients159214
2.Critical Reviews in Food Science and Nutrition113162
3.The American Journal of Clinical Nutrition90126
4.Clinical Nutrition87117
5.Advances in Nutrition72109
6.Molecular Nutrition & Food Research6993
7.Journal of Functional Foods6986
8.European Journal of Nutrition6694
9.The Journal of Nutrition6493
10.Public Health Nutrition6485
11.Frontiers in Nutrition6281
12.European Journal of Clinical Nutrition6084
13.Nutrition6080
14.The Journal of Nutritional Biochemistry5973
15.Nutrition Reviews5895
16.Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics5683
17.British Journal of Nutrition5578
18.Maternal & Child Nutrition5166
19.Food Science & Nutrition5165
20.Proceedings of the Nutrition Society4977
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.