פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Nutrients189271
2.Critical Reviews in Food Science and Nutrition124168
3.Clinical Nutrition99129
4.The American Journal of Clinical Nutrition85108
5.Frontiers in Nutrition81107
6.Journal of Functional Foods80105
7.Advances in Nutrition75110
8.European Journal of Nutrition6994
9.Molecular Nutrition & Food Research6792
10.Public Health Nutrition64101
11.Nutrition6486
12.European Journal of Clinical Nutrition63102
13.The Journal of Nutritional Biochemistry6284
14.The Journal of Nutrition6194
15.Nutrition Reviews6095
16.Food Science & Nutrition5884
17.British Journal of Nutrition5579
18.Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics5485
19.Maternal & Child Nutrition5472
20.Journal of Food Composition and Analysis5269
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.