פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2013-2017, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Computers & Education91152
2.Journal of Business Ethics90124
3.Global Environmental Change88127
4.American Journal of Public Health86119
5.Research Policy84128
6.Health Affairs80117
7.Social Science & Medicine7591
8.American Journal of Political Science68114
9.Academic Medicine6493
10.New Media & Society63104
11.Journal of Educational Psychology61101
12.Progress in Human Geography6084
13.American Political Science Review5994
14.Annals of Tourism Research5990
15.Government Information Quarterly5984
16.Land Use Policy5977
17.American Sociological Review5887
18.Journal of Youth and Adolescence5878
19.Teaching and Teacher Education5788
20.Regional Studies5782
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.