פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2014-2018, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Journal of Business Ethics98131
2.Computers & Education94135
3.American Journal of Public Health90124
4.Research Policy87128
5.Global Environmental Change85129
6.Health Affairs76107
7.Social Science & Medicine76102
8.New Media & Society70102
9.American Journal of Political Science69101
10.Procedia-Social and Behavioral Sciences6895
11.Progress in Human Geography66101
12.Academic Medicine65100
13.Food Policy6486
14.Journal of Educational Psychology6088
15.Energy Research & Social Science6080
16.Land Use Policy6077
17.Information, Communication & Society5997
18.American Sociological Review5989
19.Journal of Vocational Behavior5977
20.Government Information Quarterly58107
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.