פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.British Journal of Sports Medicine123192
2.Sports Medicine114170
3.The American Journal of Sports Medicine86115
4.International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity74121
5.The Journal of Strength & Conditioning Research7390
6.Medicine & Science in Sports & Exercise72113
7.Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy7295
8.Journal of Sports Sciences6791
9.Psychology of Sport and Exercise6485
10.Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports6381
11.Journal of Science and Medicine in Sport6088
12.Journal of Sport and Health Science5984
13.Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery5870
14.European Journal of Sport Science5778
15.International Journal of Sports Physiology and Performance5681
16.Physical Therapy5489
17.Gait & Posture5475
18.Orthopaedic Journal of Sports Medicine5278
19.Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy5277
20.Sport Management Review5173
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.