פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.The New England Journal of Medicine439876
2.The Lancet368688
3.Cell316503
4.JAMA286476
5.Nature Medicine268459
6.Proceedings of the National Academy of Sciences268394
7.BMJ218356
8.International Journal of Molecular Sciences215305
9.Journal of Clinical Oncology213307
10.PLoS ONE212294
11.Frontiers in Immunology212286
12.Circulation206313
13.International Journal of Environmental Research and Public Health201280
14.The Lancet Oncology198344
15.Journal of the American College of Cardiology193305
16.Nutrients189271
17.Nature Genetics188305
18.Morbidity and Mortality Weekly Report186335
19.The Lancet Infectious Diseases176339
20.Gastroenterology172268
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.