פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Digital Journalism64110
2.System6496
3.Journalism Studies6079
4.Journalism5877
5.Synthese5476
6.Media, Culture & Society5181
7.International Journal of Communication5165
8.Race Ethnicity and Education4974
9.Political Communication4890
10.Journal of Communication4885
11.TESOL Quarterly4770
12.The Modern Language Journal4577
13.Studies in Second Language Acquisition4563
14.Journalism Practice4462
15.Applied Linguistics4371
16.Feminist Media Studies4279
17.Language Learning4261
18.English Language Teaching4258
19.Language Teaching4192
20.The International Journal of Press/Politics4188
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.