פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Water Research155210
2.Journal of Membrane Science107134
3.Separation and Purification Technology107133
4.Desalination100128
5.Water94116
6.Journal of Water Process Engineering75111
7.Applied Water Science6793
8.Critical Reviews in Environmental Science and Technology6599
9.Ecological Engineering5872
10.Groundwater for Sustainable Development5778
11.Environmental Science-Water Research & Technology5385
12.Water Resources Management5278
13.Water Science and Technology4357
14.Desalination and Water Treatment4248
15.Frontiers of Environmental Science & Engineering4152
16.npj Clean Water4073
17.Water Quality, Exposure and Health3982
18.International Journal of Water Resources Development3761
19.Journal of Water Resources Planning and Management3642
20.Current Pollution Reports3559
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.