פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems127188
2.Transportation Research Part C: Emerging Technologies117177
3.Transportation Research Part A: Policy and Practice95136
4.Transportation Research Part D: Transport and Environment90123
5.Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review89114
6.Accident Analysis & Prevention82105
7.Transport Policy74116
8.Journal of Transport Geography7496
9.Transportation Research Part B: Methodological7193
10.Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour6887
11.Journal of Air Transport Management62105
12.Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering61103
13.IEEE Intelligent Vehicles Symposium5887
14.IEEE Intelligent Transportation Systems Conference5883
15.Transportation Research Record5774
16.Transportation Research Interdisciplinary Perspectives5696
17.Transportation Research Procedia5675
18.Transport Reviews5595
19.Transportation5482
20.IEEE Transactions on Intelligent Vehicles5474
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.