פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.ACM Symposium on Theory of Computing6090
2.ACM SIAM Symposium on Discrete Algorithms5780
3.IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)5074
4.Journal of the ACM (JACM)4379
5.SIAM Journal on Computing3749
6.Theoretical Computer Science3746
7.Conference on Innovations in Theoretical Computer Science3651
8.International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP)3449
9.ACM Transactions on Algorithms (TALG)3257
10.IEEE Symposium on Logic in Computer Science3047
11.Algorithmica3041
12.Journal of Automated Reasoning2837
13.Logical Methods in Computer Science2535
14.Combinatorica2532
15.Random Structures & Algorithms2530
16.ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures (SPAA)2440
17.International Conference on Automated Deduction2433
18.Automated Technology for Verification and Analysis2334
19.Journal of Computer and System Sciences2333
20.European Symposium on Algorithms2328
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.