פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Dyes and Pigments6276
2.Journal of Natural Fibers5370
3.Journal of Industrial Textiles4051
4.Advanced Fiber Materials3956
5.Fibers3865
6.Textile Research Journal3750
7.Fibers and Polymers3444
8.The Journal of The Textile Institute3344
9.Fashion and Textiles2642
10.International Journal of Fashion Design, Technology and Education2548
11.Journal of Engineered Fibers and Fabrics2539
12.Clothing and Textiles Research Journal2033
13.Coloration Technology2033
14.Research Journal of Textile and Apparel2029
15.Autex Research Journal1830
16.Industria Textila1823
17.International Journal of Clothing Science and Technology1823
18.Progress in Color, Colorants and Coatings1725
19.Fibres & Textiles in Eastern Europe1721
20.Fibre Chemistry1418
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.