פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Computer Law & Security Review4678
2.Berkeley Technology Law Journal2265
3.International Data Privacy Law2032
4.World Patent Information2027
5.International Review of Law, Computers & Technology1828
6.IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law1824
7.Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law1722
8.Journal of Intellectual Property, Information Technology & Electronic Communication Law1523
9.European Data Protection Law Review1422
10.Columbia Journal of Law & the Arts1419
11.Journal of Intellectual Property Law & Practice1419
12.European Competition Journal1325
13.Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal1322
14.Journal of European Consumer and Market Law1321
15.Pharmaceutical Patent Analyst1220
16.Cardozo Arts & Entertainment Law Journal1219
17.Journal of Antitrust Enforcement1219
18.The Journal of World Intellectual Property1218
19.Jurimetrics1217
20.GRUR International916
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.