פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Renewable and Sustainable Energy Reviews226303
2.Applied Energy186237
3.Joule183276
4.Nature Energy177378
5.Energy153197
6.Renewable Energy146197
7.Energy Conversion and Management146188
8.Journal of Power Sources132173
9.International Journal of Hydrogen Energy128170
10.Energies125169
11.Solar Energy112140
12.Energy and Buildings106139
13.Journal of Energy Storage100139
14.IEEE Transactions on Sustainable Energy93130
15.Energy Reports87123
16.International Journal of Energy Research7796
17.Sustainable Energy Technologies and Assessments7091
18.Biomass and Bioenergy6788
19.IET Renewable Power Generation5576
20.Journal of the Energy Institute5475
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.