פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Composite Structures100130
2.Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering97133
3.Engineering Structures93119
4.Thin-Walled Structures7390
5.Structural and Multidisciplinary Optimization5879
6.Structural Control and Health Monitoring5783
7.Bulletin of Earthquake Engineering5578
8.Journal of Constructional Steel Research5567
9.Steel and Composite Structures5493
10.Journal of Structural Engineering5365
11.Structures5168
12.Computers & Structures4872
13.Computational Mechanics4765
14.Earthquake Engineering & Structural Dynamics4762
15.International Journal for Numerical Methods in Engineering4556
16.Structural Concrete4555
17.Journal of Bridge Engineering4353
18.Structural Safety4264
19.Structure and Infrastructure Engineering4259
20.Journal of Earthquake Engineering4155
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.