פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.IEEE Transactions on Image Processing138199
2.IEEE Transactions on Wireless Communications128187
3.IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)123198
4.Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH)107162
5.IEEE Transactions on Signal Processing96151
6.IEEE Wireless Communications Letters87121
7.IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology86120
8.IEEE Signal Processing Magazine75148
9.IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing71108
10.IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing69108
11.Signal Processing67112
12.IEEE Signal Processing Letters6391
13.IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)6190
14.Journal of Visual Communication and Image Representation5173
15.Signal Processing: Image Communication5077
16.IET Image Processing4658
17.IEEE Vehicular Technology Conference, VTC4561
18.Digital Signal Processing4461
19.IEEE Transactions on Computational Imaging4375
20.IEEE International Conference on Multimedia and Expo4360
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.