פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.IEEE International Conference on Robotics and Automation119183
2.IEEE Robotics and Automation Letters106145
3.Science Robotics98171
4.IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems78137
5.Robotics and Computer-Integrated Manufacturing77117
6.IEEE Transactions on Robotics74114
7.IEEE/ASME Transactions on Mechatronics74105
8.The International Journal of Robotics Research69109
9.Robotics: Science and Systems61117
10.Soft Robotics6091
11.Robotics and Autonomous Systems5680
12.ACM/IEEE International Conference on Human Robot Interaction5572
13.Frontiers in Robotics and AI5475
14.Autonomous Robots5074
15.Journal of Field Robotics5070
16.International Journal of Social Robotics4973
17.Journal of Intelligent & Robotic Systems4970
18.Mechatronics4359
19.Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems4297
20.IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems4265
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.