פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Remote Sensing of Environment141202
2.Remote Sensing141186
3.IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing124184
4.ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing103156
5.IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters76117
6.IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing74107
7.International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation7499
8.International Journal of Remote Sensing6181
9.Geocarto International5175
10.Remote Sensing Applications: Society and Environment4862
11.International Journal of Digital Earth4455
12.IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine4376
13.IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium4368
14.The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences4177
15.The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences4155
16.GIScience & Remote Sensing4060
17.European Journal of Remote Sensing3867
18.Journal of the Indian Society of Remote Sensing3349
19.Remote Sensing Letters3345
20.IEEE Radar Conference3243
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.