פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems6490
2.GPS Solutions4760
3.IET Radar, Sonar & Navigation3346
4.IEEE Radar Conference3243
5.The Journal of Navigation3152
6.Navigation2540
7.International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation2533
8.International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN)2340
9.IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium2332
10.TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation2133
11.International Radar Symposium1927
12.European Radar Conference1822
13.International Radar Conference1822
14.International Technical Meeting of The Institute of Navigation1523
15.Gyroscopy and Navigation1522
16.IEEE MTT-S International Conference on Microwaves for Intelligent Mobility1521
17.European Conference on Synthetic Aperture Radar1520
18.International Conference on Localization and GNSS1418
19.International Microwave and Radar Conference1316
20.IEEE International Conference on Methods and Systems of Navigation and Motion Control1225
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.