פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Safety Science92137
2.Reliability Engineering & System Safety89121
3.Total Quality Management & Business Excellence5985
4.Risk Analysis5484
5.IEEE Transactions on Reliability5179
6.International Journal of Quality & Reliability Management4963
7.Journal of Risk Research4873
8.The TQM Journal4870
9.Structural Safety4264
10.International Journal of Lean Six Sigma4158
11.International Journal of Systems Assurance Engineering and Management3550
12.Quality and Reliability Engineering International3240
13.Eksploatacja i Niezawodność-Maintenance And Reliability2639
14.International Journal for Quality Research2544
15.International Symposium on Software Reliability Engineering2538
16.Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability2532
17.Journal of Quality Technology2339
18.Quality Engineering2337
19.Quality Technology & Quantitative Management2332
20.International Conference on Computer Safety, Reliability, and Security2242
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.