פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.IEEE Transactions on Smart Grids147193
2.IEEE Transactions on Power Electronics124160
3.IEEE Transactions on Power Systems124156
4.IEEE Transactions on Sustainable Energy93130
5.International Journal of Electrical Power & Energy Systems84107
6.IEEE Power and Energy Society General Meeting78119
7.IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics75102
8.IEEE Transactions on Power Delivery7090
9.Electric Power Systems Research6992
10.IEEE Transactions on Transportation Electrification6595
11.IEEE Transactions on Energy Conversion5978
12.IET Renewable Power Generation5576
13.Journal of Modern Power Systems and Clean Energy5473
14.IET Generation, Transmission & Distribution5472
15.IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation4758
16.Protection and Control of Modern Power Systems4671
17.CSEE Journal of Power and Energy Systems4576
18.IET Power Electronics4456
19.International Transactions on Electrical Energy Systems4354
20.Sustainable Energy, Grids and Networks4263
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.