פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Nuclear Fusion5666
2.Physics of Plasmas5067
3.Plasma Sources Science and Technology4768
4.Plasma Physics and Controlled Fusion4259
5.Fusion Engineering and Design3857
6.IEEE Transactions on Plasma Science3242
7.Plasma Chemistry and Plasma Processing3145
8.Journal of Plasma Physics3142
9.Nuclear Materials and Energy2835
10.Matter and Radiation at Extremes2739
11.Plasma Science and Technology2433
12.Fusion Science and Technology2130
13.Contributions to Plasma Physics2025
14.Plasma Physics Reports1926
15.Journal of Fusion Energy1728
16.Plasma1622
17.Plasma and Fusion Research1520
18.Laser and Particle Beams1417
19.High Energy Density Physics1320
20.IEEE International Conference on Plasma Science1227
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.