פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.International Journal of Production Economics118179
2.International Journal of Production Research117224
3.European Journal of Operational Research111167
4.Computers & Industrial Engineering104151
5.Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review89114
6.Annals of Operations Research82120
7.Computers & Operations Research72102
8.Production Planning & Control68109
9.Manufacturing & Service Operations Management67102
10.Mathematical Programming65123
11.International Journal of Operations & Production Management65105
12.Journal of Manufacturing Technology Management6399
13.Production and Operations Management6296
14.Supply Chain Management: An International Journal5892
15.Operations Research5682
16.The International Journal of Logistics Management5299
17.International Journal of Physical Distribution & Logistics Management5290
18.Transportation Science5084
19.Journal of Purchasing and Supply Management4864
20.International Transactions in Operational Research4765
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.