פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Journal of Petroleum Science and Engineering84108
2.Marine and Petroleum Geology6584
3.Petroleum Exploration and Development6393
4.Journal of Natural Gas Science and Engineering6175
5.SPE Journal5169
6.Egyptian Journal of Petroleum4177
7.Petroleum Science4156
8.Journal of Petroleum Exploration and Production Technology4056
9.American Association of Petroleum Geologists Bulletin3851
10.Natural Gas Industry B3647
11.Petroleum3451
12.SPE Reservoir Evaluation & Engineering3448
13.Advances in Geo-Energy Research3352
14.Energy Exploration & Exploitation3045
15.SPE Production & Operations2638
16.Petroleum Science and Technology2632
17.Petroleum Geology and Recovery Efficiency2531
18.Petroleum Research2229
19.Oil & Gas Science and Technology–Revue d’IFP Energies nouvelles2228
20.Petroleum Geoscience2131
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.