פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Ocean Engineering82110
2.Journal of Marine Science and Engineering5064
3.Coastal Engineering4971
4.Applied Ocean Research4762
5.Marine Structures4351
6.IEEE Journal of Oceanic Engineering4256
7.Journal of Ocean Engineering and Science3241
8.International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering2836
9.Journal of Coastal Research2834
10.Ships and Offshore Structures2736
11.Journal of Marine Science and Technology2637
12.Journal of Coastal Conservation2634
13.Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering2328
14.Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering2230
15.Coastal Engineering Journal2137
16.Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment2027
17.Coastal Management1929
18.Journal of Operational Oceanography1929
19.Journal of Marine Engineering & Technology1927
20.Journal of Marine Science and Application1927
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.