פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.ACS Nano220290
2.Nano Energy184236
3.ACS Applied Materials & Interfaces179217
4.Nature Nanotechnology170292
5.Small164219
6.Nano Letters158203
7.Nanoscale132177
8.Nanomaterials114146
9.Advanced Optical Materials112151
10.Nano-Micro Letters108142
11.Nano Research97127
12.The Journal of Physical Chemistry C91123
13.Journal of Materials Chemistry B89115
14.Nano Today87124
15.Advanced Materials Interfaces81117
16.Nanophotonics80121
17.Environmental Science-Nano80113
18.ACS Applied Nano Materials7994
19.Advanced Electronic Materials7597
20.Applied Materials Today73107
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.