פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Multimedia Tools and Applications96137
2.IEEE Transactions on Multimedia92138
3.IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology86120
4.ACM International Conference on Multimedia84112
5.IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)6190
6.Journal of Visual Communication and Image Representation5173
7.Signal Processing: Image Communication5077
8.ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM)4971
9.IET Image Processing4658
10.IEEE International Conference on Multimedia and Expo4360
11.International Society for Music Information Retrieval Conference4357
12.EURASIP Journal on Image and Video Processing3652
13.ACM International Conference on Multimedia Retrieval3355
14.ACM Multimedia Systems Conference (MMSys)3354
15.Multimedia Systems3263
16.International Workshop on Quality of Multimedia Experience3046
17.IEEE International Conference on Advanced Video and Signal-Based Surveillance (AVSS)2753
18.IEEE Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval2742
19.Computational Visual Media2650
20.Conference on Multimedia Modeling2647
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.