פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Rock Mechanics and Rock Engineering7591
2.International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences7291
3.Minerals Engineering6384
4.International Journal of Mining Science and Technology5573
5.Hydrometallurgy4966
6.Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering4762
7.Geotechnical and Geological Engineering3647
8.International Journal of Coal Science & Technology3543
9.Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review3448
10.Geophysical Prospecting3137
11.Mine Water and the Environment2939
12.Geomechanics and Geophysics for Geo-Energy and Geo-Resources2838
13.International Journal of Mining, Reclamation and Environment2535
14.Mining, Metallurgy & Exploration2434
15.International Journal of Coal Preparation and Utilization2129
16.Journal of Sustainable Mining2056
17.US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium2026
18.Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy1825
19.Physicochemical Problems of Mineral Processing1823
20.Mining Engineering1727
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.