פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.IEEE Electron Device Letters7091
2.IEEE Transactions on Electron Devices6178
3.IEEE International Electron Devices Meeting, IEDM5168
4.Microwave and Optical Technology Letters4053
5.Microelectronic Engineering3951
6.Journal of Semiconductors3756
7.Electronics Letters3754
8.IEEE Symposium on VLSI Technology3752
9.IEEE Journal of the Electron Devices Society3747
10.IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology3744
11.Microelectronics Reliability3542
12.IEEE Electronic Components and Technology Conference (ECTC)3039
13.Solid-State Electronics3039
14.Microelectronics Journal3037
15.Analog Integrated Circuits and Signal Processing2734
16.IEEE Solid-State Circuits Letters2733
17.IEEE/MTT-S International Microwave Symposium2638
18.Journal of Electronic Packaging2630
19.IEEE International Reliability Physics Symposium (IRPS)2332
20.IEEE Transactions on Device and Materials Reliability2331
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.