פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Materials Science and Engineering: A94117
2.Journal of Materials Research and Technology89117
3.Metals6487
4.Materials Characterization6384
5.Journal of Magnesium and Alloys5991
6.Intermetallics5064
7.Metallurgical and Materials Transactions A5061
8.International Journal of Refractory Metals and Hard Materials4972
9.Journal of Materials Engineering and Performance4453
10.International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials4051
11.Transactions of Nonferrous Metals Society of China3947
12.Metals and Materials International3749
13.Science and Technology of Welding and Joining3749
14.Metallurgical and Materials Transactions B3744
15.Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review3448
16.Materials Science and Technology3243
17.Journal of Thermal Spray Technology3144
18.Acta Metallurgica Sinica (English Letters)3143
19.Steel Research International2836
20.ISIJ International2831
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.