פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Journal of Medical Internet Research146209
2.npj Digital Medicine96159
3.IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics91138
4.Journal of Medical Internet Research - Mobile Health and Ubiquitous Health85128
5.Journal of Medical Systems81136
6.Journal of the American Medical Informatics Association78133
7.The Lancet Digital Health76129
8.Artificial Intelligence in Medicine7098
9.Journal of Biomedical Informatics68109
10.International Journal of Medical Informatics68100
11.Telemedicine and e-Health6184
12.BMC Medical Informatics and Decision Making5995
13.Journal of Telemedicine and Telecare5377
14.JMIR Medical Informatics4772
15.Digital Health4163
16.Health Informatics Journal4161
17.Health Policy and Technology3672
18.JMIR Research Protocols3546
19.Health Information Science and Systems3459
20.Health and Technology3455
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.