פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Composite Structures100130
2.International Journal of Mechanical Sciences83110
3.Tribology International7493
4.Journal of the Mechanics and Physics of Solids6385
5.Mechanism and Machine Theory5973
6.International Journal of Engineering Science5887
7.Engineering Failure Analysis5576
8.International Journal of Solids and Structures5567
9.Wear5469
10.Theoretical and Applied Fracture Mechanics5175
11.European Journal of Mechanics-A/Solids4765
12.Mechanics of Advanced Materials and Structures4659
13.Advances in Mechanical Engineering4571
14.Journal of Mechanical Design4563
15.Journal of Vibration and Control4462
16.Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering4461
17.Vehicle System Dynamics4260
18.Friction4057
19.Mechanics Based Design of Structures and Machines3959
20.Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science3850
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.