פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Advanced Materials326415
2.Advanced Energy Materials236312
3.Advanced Functional Materials230312
4.ACS Nano220290
5.Energy & Environmental Science205308
6.Nano Energy184236
7.Journal of Materials Chemistry A183225
8.Nature Materials180302
9.ACS Applied Materials & Interfaces179217
10.Small164219
11.Nano Letters158203
12.Energy Storage Materials142199
13.Carbon140185
14.Nature Reviews Materials136272
15.Composites Part B: Engineering136178
16.Nanoscale132177
17.Applied Surface Science129158
18.Chemistry of Materials127171
19.Additive Manufacturing127170
20.Materials & Design125171
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.