פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Additive Manufacturing127170
2.International Journal of Production Research117224
3.Computers & Industrial Engineering104151
4.The International Journal of Advanced Manufacturing Technology94123
5.Computers in Industry90143
6.Journal of Manufacturing Systems79143
7.Robotics and Computer-Integrated Manufacturing77117
8.Journal of Manufacturing Processes7597
9.Procedia Manufacturing74112
10.Journal of Intelligent Manufacturing74110
11.Procedia CIRP74109
12.Production Planning & Control68109
13.Journal of Manufacturing Technology Management6399
14.International Journal of Machine Tools and Manufacture5997
15.CIRP Annals5289
16.Rapid Prototyping Journal4967
17.Journal of Manufacturing Science and Engineering4869
18.Precision Engineering4660
19.Virtual and Physical Prototyping4572
20.International Journal of Computer Integrated Manufacturing4273
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.