פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Scientometrics6997
2.Journal of Informetrics4873
3.Journal of the Association for Information Science and Technology4765
4.The Journal of Academic Librarianship3858
5.Online Information Review3750
6.Journal of Information Science3657
7.Journal of Librarianship and Information Science3451
8.Journal of Documentation3360
9.Library Hi Tech3346
10.Library Philosophy and Practice3346
11.Journal of the Medical Library Association3174
12.Information Development3147
13.Quantitative Science Studies3053
14.Information and Learning Sciences3041
15.College & Research Libraries2947
16.Learned Publishing2847
17.The Electronic Library2840
18.Aslib Journal of Information Management2747
19.Library & Information Science Research2738
20.Library Management2534
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.