פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Computer Human Interaction (CHI)122174
2.Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction71113
3.Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies6389
4.IEEE Transactions on Affective Computing62106
5.International Journal of Human-Computer Studies6296
6.Behaviour & Information Technology5576
7.ACM/IEEE International Conference on Human Robot Interaction5572
8.International Journal of Human-Computer Interaction5495
9.Virtual Reality4985
10.International Conference on Intelligent User Interfaces (IUI)4773
11.International Journal of Interactive Mobile Technologies4565
12.Designing Interactive Systems Conference4465
13.ACM Symposium on User Interface Software and Technology4462
14.IEEE Virtual Reality Conference4455
15.IEEE Transactions on Human-Machine Systems4265
16.Universal Access in the Information Society4265
17.ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI)4258
18.HCI International3855
19.International Journal of Child-Computer Interaction3558
20.Multimodal Technologies and Interaction3457
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.