פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Journal of Economic Behavior & Organization5880
2.ACM Conference on Electronic Commerce5170
3.Organizational Behavior and Human Decision Processes4974
4.Decision Sciences3665
5.Games and Economic Behavior3653
6.Journal of Economic Psychology3562
7.Journal of Behavioral and Experimental Economics3348
8.Experimental Economics3249
9.Simulation & Gaming3044
10.Theoretical Economics3041
11.Journal of Artificial Societies and Social Simulation2847
12.Group Decision and Negotiation2739
13.Journal of Risk and Uncertainty2651
14.Journal of Behavioral Decision Making2534
15.Theory and Decision1928
16.Dynamic Games and Applications1925
17.Games1833
18.Decision1830
19.Social Choice and Welfare1826
20.International Conference on Web and Internet Economics1729
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.