פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Applied Soft Computing126174
2.Knowledge-Based Systems120169
3.IEEE Transactions on Fuzzy Systems113172
4.Soft Computing83135
5.Journal of Intelligent & Fuzzy Systems6189
6.International Journal of Fuzzy Systems5480
7.Complex & Intelligent Systems5275
8.Fuzzy Sets and Systems5072
9.Neutrosophic Sets and Systems5066
10.International Journal of Approximate Reasoning4468
11.Granular Computing3553
12.International Journal of Information Technology & Decision Making3347
13.Fuzzy Optimization and Decision Making2740
14.Iranian Journal of Fuzzy Systems2434
15.IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ)2330
16.International Journal of General Systems2029
17.International Journal for Uncertainty Quantification2028
18.International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems1826
19.Advances in Fuzzy Systems1823
20.International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems1621
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.