פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Trends in Food Science & Technology139179
2.Food Chemistry137171
3.Critical Reviews in Food Science and Nutrition124168
4.Food Hydrocolloids120158
5.Food Research International116153
6.Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety102139
7.Journal of Agricultural and Food Chemistry98123
8.Foods95136
9.LWT-Food Science and Technology87104
10.Food Control83107
11.Food Quality and Preference76105
12.Meat Science7599
13.Journal of Food Engineering7396
14.Journal of the science of food and agriculture7192
15.Current Opinion in Food Science6889
16.Innovative Food Science & Emerging Technologies6790
17.Food Packaging and Shelf Life6686
18.International Journal of Food Microbiology6588
19.Postharvest Biology and Technology6395
20.Food Microbiology6079
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.