פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Applied Soft Computing126174
2.IEEE Congress on Evolutionary Computation86150
3.Soft Computing83135
4.Swarm and Evolutionary Computation77129
5.Conference on Genetic and Evolutionary Computation4560
6.Evolutionary Intelligence3349
7.IEEE Symposium Series on Computational Intelligence2949
8.Evolutionary Computation2748
9.International Conference on Parallel Problem Solving from Nature2634
10.Memetic Computing2541
11.Natural Computing2437
12.International Journal of Bio-Inspired Computation2430
13.Genetic Programming and Evolvable Machines2130
14.Conference on Artificial Life1925
15.Artificial Life1732
16.International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics1726
17.International Conference on Applications of Evolutionary Computation1723
18.Evolutionary Multi-Criterion Optimization1421
19.International Conference on Advances in Swarm Intelligence1420
20.International Journal of Swarm Intelligence Research1318
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.