פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Waste Management113152
2.Journal of Environmental Chemical Engineering103132
3.Process Safety and Environmental Protection83109
4.Engineering Geology7897
5.Tunnelling and Underground Space Technology7796
6.Rock Mechanics and Rock Engineering7591
7.Soil Dynamics and Earthquake Engineering6276
8.Computers and Geotechnics6273
9.Bulletin of Engineering Geology and the Environment5474
10.International Journal of Greenhouse Gas Control5265
11.Cold Regions Science and Technology5166
12.Acta Geotechnica5069
13.Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering4974
14.Waste Management & Research4873
15.Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering4762
16.Environmental Technology4758
17.Géotechnique4569
18.International Journal of Geomechanics4561
19.Journal of Material Cycles and Waste Management4456
20.Water Science and Technology4357
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.