פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.IEEE Access233350
2.Chemical engineering journal206258
3.Sensors168218
4.ACS Energy Letters166231
5.IEEE Transactions on Industrial Informatics162206
6.Advanced Science158202
7.International Journal of Information Management153253
8.IEEE Transactions on Industrial Electronics140189
9.Applied Sciences138179
10.ACM Computing Surveys (CSUR)131239
11.ACS Sustainable Chemistry & Engineering129163
12.Information Sciences128191
13.Sustainable Cities and Society126175
14.Chem123197
15.Fuel121154
16.Information Fusion116181
17.Procedia Computer Science113166
18.Mechanical Systems and Signal Processing112149
19.Nature Electronics111195
20.Proceedings of the IEEE104179
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.