פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining129215
2.IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering99180
3.International Conference on Artificial Intelligence and Statistics91148
4.ACM International Conference on Web Search and Data Mining75129
5.Journal of Big Data70147
6.Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery5498
7.IEEE International Conference on Big Data5394
8.IEEE International Conference on Data Mining5284
9.ACM Conference on Recommender Systems4991
10.Knowledge and Information Systems4885
11.ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST)4273
12.Data Mining and Knowledge Discovery4261
13.European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases4259
14.Big Data Mining and Analytics4167
15.ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD)4156
16.SIAM International Conference on Data Mining (SDM)3759
17.International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining3653
18.Social Network Analysis and Mining3356
19.Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD)3147
20.International Journal of Data Science and Analytics3061
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.