פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.International World Wide Web Conferences (WWW)106169
2.IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering99180
3.ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval90138
4.Information Processing & Management83135
5.ACM International Conference on Information and Knowledge Management79122
6.International Conference on Very Large Databases79104
7.ACM International Conference on Web Search and Data Mining75129
8.ACM SIGMOD International Conference on Management of Data71101
9.Journal of Big Data70147
10.International Conference on Data Engineering6293
11.International Conference on Web and Social Media (ICWSM)5982
12.IEEE International Conference on Big Data5394
13.ACM Conference on Recommender Systems4991
14.Knowledge and Information Systems4885
15.Workshop of Cross-Language Evaluation Forum4464
16.World Wide Web4458
17.ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST)4273
18.IEEE Transactions on Big Data4272
19.Information Systems4265
20.Semantic Web4168
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.