פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.IEEE Internet of Things Journal171250
2.Future Generation Computer Systems150224
3.Cluster Computing6991
4.IEEE Transactions on Services Computing67108
5.The Journal of Supercomputing6794
6.International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS)6699
7.IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems6694
8.Journal of Parallel and Distributed Computing6598
9.USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation60111
10.Internet of Things6093
11.International Symposium on Computer Architecture (ISCA)6087
12.USENIX Annual Technical Conference59110
13.IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture5792
14.Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI)5594
15.Concurrency and Computation: Practice and Experience5475
16.IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture5384
17.International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis4970
18.Journal of Systems Architecture4965
19.IEEE Transactions on Cloud Computing4879
20.ACM European Conference on Computer Systems4776
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.