פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition422681
2.European Conference on Computer Vision238390
3.IEEE/CVF International Conference on Computer Vision228366
4.IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence179318
5.IEEE Transactions on Image Processing138199
6.Pattern Recognition111160
7.IEEE/CVF Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)108176
8.Medical Image Analysis103171
9.IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)95150
10.International Journal of Computer Vision88165
11.Pattern Recognition Letters80138
12.British Machine Vision Conference (BMVC)77128
13.IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW)66102
14.IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)6190
15.Asian Conference on Computer Vision (ACCV)6092
16.International Conference on Pattern Recognition5884
17.Journal of Visual Communication and Image Representation5173
18.Computer Vision and Image Understanding4994
19.International Conference on 3D Vision (3DV)4783
20.IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition4779
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.