פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.IEEE Symposium on Security and Privacy98152
2.IEEE Transactions on Information Forensics and Security98152
3.ACM Symposium on Computer and Communications Security93149
4.USENIX Security Symposium92153
5.Computers & Security89131
6.Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)78133
7.IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing69117
8.International Conference on Theory and Applications of Cryptographic Techniques (EUROCRYPT)6392
9.International Cryptology Conference (CRYPTO)5996
10.Journal of Information Security and Applications5781
11.IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems5281
12.Security and Communication Networks5176
13.International Conference on Financial Cryptography and Data Security4695
14.IEEE European Symposium on Security and Privacy4572
15.International Conference on The Theory and Application of Cryptology and Information Security (ASIACRYPT)4261
16.ACM Asia Conference on Computer and Communications Security3854
17.Symposium On Usable Privacy and Security3755
18.IEEE Security & Privacy3751
19.Computer Security Applications Conference3661
20.IEEE International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications (TrustCom)3555
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.