פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.ACM Transactions on Graphics (TOG)111169
2.IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics90126
3.Computer Graphics Forum5990
4.The Visual Computer4268
5.Computers & Graphics3452
6.IEEE Computer Graphics and Applications2954
7.SIBGRAPI Conference on Graphics, Patterns and Images2538
8.ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology2436
9.Visual Informatics2237
10.Computer Aided Geometric Design2131
11.Proceedings of the ACM on Computer Graphics and Interactive Techniques1940
12.IEEE Pacific Visualization Symposium1927
13.IEEE Visualization Conference1822
14.Information Visualization1729
15.SIGGRAPH Asia Posters1725
16.Computer Animation and Virtual Worlds1627
17.International Conference on Information Visualization1424
18.International Journal of Image and Graphics1417
19.Graphical Models1322
20.Graphics Interface1225
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.