פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)192329
2.Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)176302
3.Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (HLT-NAACL)133236
4.Transactions of the Association for Computational Linguistics75135
5.International Conference on Computational Linguistics (COLING)73119
6.International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC)61126
7.Workshop on Machine Translation5090
8.International Workshop on Semantic Evaluation4579
9.Conference on Computational Natural Language Learning (CoNLL)4366
10.Computer Speech & Language4161
11.IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT)4080
12.Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL)3857
13.Computational Linguistics3463
14.Language Resources and Evaluation3150
15.Annual Meeting of the Special Interest Group on Discourse and Dialogue (SIGDIAL)2956
16.International Conference on Natural Language Generation2842
17.Workshop on Representation Learning for NLP2747
18.Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications2745
19.BlackboxNLP Workshop on Analyzing and Interpreting Neural Networks for NLP2642
20.Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing2636
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.