פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Progress in Energy and Combustion Science82171
2.Combustion and Flame6684
3.Journal of the Energy Institute5475
4.Proceedings of the Combustion Institute5470
5.Fire Safety Journal4055
6.Fire Technology3550
7.Journal of Engineering for Gas Turbines and Power3343
8.International Journal of Engine Research3241
9.Journal of Turbomachinery3239
10.Journal of Propulsion and Power3037
11.Propulsion and Power Research2844
12.Combustion Science and Technology2833
13.Propellants, Explosives, Pyrotechnics2736
14.Fire and Materials2733
15.SAE International Journal of Engines2532
16.Shock Waves2433
17.AIAA/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference2337
18.Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy2332
19.Combustion Theory and Modelling2024
20.Journal of Energetic Materials1822
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.