פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Construction and Building Materials145179
2.Automation in Construction119180
3.Cement and Concrete Research105145
4.Engineering Structures93119
5.Cement and Concrete Composites90118
6.Journal of Building Engineering88126
7.Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering61103
8.Case Studies in Construction Materials5983
9.Journal of Construction Engineering and Management5781
10.Journal of Constructional Steel Research5567
11.Steel and Composite Structures5493
12.Journal of Materials in Civil Engineering5464
13.Journal of Structural Engineering5365
14.Structures5168
15.Advances in Civil Engineering4969
16.Journal of Computing in Civil Engineering4876
17.Engineering, Construction and Architectural Management4875
18.International Journal of Construction Management4870
19.Earthquake Engineering & Structural Dynamics4762
20.International Journal of Pavement Engineering4660
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.