פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Ceramics International105135
2.Journal of the European Ceramic Society77107
3.Journal of the American Ceramic Society6182
4.Journal of Advanced Ceramics5578
5.International Journal of Refractory Metals and Hard Materials4972
6.International Journal of Applied Ceramic Technology3041
7.Journal of Asian Ceramic Societies2637
8.Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio2436
9.Journal of the Korean Ceramic Society2332
10.International Journal of Applied Glass Science2227
11.Journal of the Australian Ceramic Society2226
12.Advances in Applied Ceramics2130
13.Journal of Advanced Dielectrics2028
14.Journal of the Ceramic Society of Japan2027
15.Open Ceramics1724
16.Ceramics1723
17.Cerâmica1723
18.Journal of Electroceramics1721
19.Refractories and Industrial Ceramics1625
20.Processing and Application of Ceramics1422
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.