פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Nature Biotechnology185332
2.Bioresource Technology161207
3.Biotechnology Advances102158
4.Trends in Biotechnology95150
5.Applied Microbiology and Biotechnology92126
6.Current Opinion in Biotechnology85125
7.Metabolic Engineering7497
8.Biotechnology for Biofuels7089
9.Biomass and Bioenergy6788
10.Algal Research6686
11.Critical Reviews in Biotechnology6591
12.Biocatalysis and Agricultural Biotechnology6387
13.ACS Synthetic Biology6283
14.Microbial Cell Factories6282
15.Biotechnology Journal5878
16.Biotechnology and Bioengineering5871
17.Process Biochemistry5683
18.Bioresource Technology Reports5467
19.Bioengineering5278
20.New Biotechnology5274
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.